Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi


człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-posiada-lecz-przez-to-kim-jest-nie-przez-to-co-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
jan paweł iiczłowiekjestwielkinieprzeztocoposiadaleczkimjestczymdzielisięinnymiczłowiek jestjest wielkiwielki nienie przezco posiadalecz przezkim jestnie przezco malecz przezczym dzielidzieli sięz innymiczłowiek jest wielkijest wielki niewielki nie przezczym dzieli siędzieli się zsię z innymiczłowiek jest wielki niejest wielki nie przezczym dzieli się zdzieli się z innymiczłowiek jest wielki nie przezczym dzieli się z innymi

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.Człowiek wielki jest wielkim przez zakres swobody, jaki pozostawia swym żądzom i przez jeszcze większą moc, która te wspaniałe potwory umie ujarzmić.Za­gad­nienia Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce.Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.