Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi


człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-posiada-lecz-przez-to-kim-jest-nie-przez-to-co-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
jan paweł iiczłowiekjestwielkinieprzeztocoposiadaleczkimjestczymdzielisięinnymiczłowiek jestjest wielkiwielki nienie przezco posiadalecz przezkim jestnie przezco malecz przezczym dzielidzieli sięz innymiczłowiek jest wielkijest wielki niewielki nie przezczym dzieli siędzieli się zsię z innymiczłowiek jest wielki niejest wielki nie przezczym dzieli się zdzieli się z innymiczłowiek jest wielki nie przezczym dzieli się z innymi

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-nie-przez-to-kim-jest-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
Człowiek wielki jest wielkim przez zakres swobody, jaki pozostawia swym żądzom i przez jeszcze większą moc, która te wspaniałe potwory umie ujarzmić. -Friedrich Nietzsche
człowiek-wielki-jest-wielkim-przez-zakres-swobody-jaki-pozostawia-swym-żądzom-i-przez-jeszcze-większą-moc-która-te-wspaniałe-potwory-umie
Za­gad­nienia
za­gad­nienia-brak-cza­su-nie roz­wiąże ę-przez-pośpiech-lecz-przez-spokój
Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce. -Carlo Carretto
modlitwa-przechodzi-nie-przez-rozum-lecz-przez-serce
Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci. -Bolesław Miciński
człowiek-prawdziwie-wielki-jest-tak-wielki-że-musi-ę-ugiąć-przechodząc-przez-bramę-śmierci