Człowiek jest wielkim dzieckiem, zawiedzionym zawsze wtedy, gdy okrywa jakąś tajemnicę.


człowiek-jest-wielkim-dzieckiem-zawiedzionym-zawsze-wtedy-gdy-okrywa-jakąś-tajemnicę
stefan wyszyński kardczłowiekjestwielkimdzieckiemzawiedzionymzawszewtedygdyokrywajakąśtajemnicęczłowiek jestjest wielkimwielkim dzieckiemzawiedzionym zawszezawsze wtedygdy okrywaokrywa jakąśjakąś tajemnicęczłowiek jest wielkimjest wielkim dzieckiemzawiedzionym zawsze wtedygdy okrywa jakąśokrywa jakąś tajemnicęczłowiek jest wielkim dzieckiemgdy okrywa jakąś tajemnicę

Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę.Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Miłość zawsze jest wielkim nieszczęściem, nawet gdy jest wzajemna.Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości.