Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.


człowiek-jest-z-natury-zwierzęciem-politycznym
arystotelesczłowiekjestnaturyzwierzęciempolitycznymczłowiek jestjest zz naturynatury zwierzęciemzwierzęciem politycznymczłowiek jest zjest z naturyz natury zwierzęciemnatury zwierzęciem politycznymczłowiek jest z naturyjest z natury zwierzęciemz natury zwierzęciem politycznymczłowiek jest z natury zwierzęciemjest z natury zwierzęciem politycznym

Człowiek jest z na­tury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest z na­tury-zwierzęciem-politycznym
Człowiek jest najbardziej nieudanym zwierzęciem w przyrodzie. -Max Scheller
człowiek-jest-najbardziej-nieudanym-zwierzęciem-w-przyrodzie
Człowiek, który się zastanawia jest zwierzęciem wynaturzonym. -Jean Jacques Rousseau
człowiek-który-ę-zastanawia-jest-zwierzęciem-wynaturzonym
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-czerwieni-ę-i-ku-temu-powody
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-rumieni-ę-ze-wstydu-i-ku-temu-powody
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy wi­dział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem? -Adam Smith
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-robi-interesy-czy-wi­dział-kto-by-pies-wymieniał-koś-z-drugim-psem