Człowiek kierujący się wyłącznie rozumem staje się równie automatyczny w swoim postępowaniu, jak człowiek kierujący się instynktem, jak prymityw sterowany kilkoma elementarnymi instynktami.


człowiek-kierujący-ę-wyłącznie-rozumem-staje-ę-równie-automatyczny-w-swoim-postępowaniu-jak-człowiek-kierujący-ę-instynktem-jak-prymityw
dana dumitriuczłowiekkierującysięwyłącznierozumemstajerównieautomatycznyswoimpostępowaniujakczłowiekinstynktemprymitywsterowanykilkomaelementarnymiinstynktamiczłowiek kierującykierujący sięsię wyłączniewyłącznie rozumemrozumem stajestaje sięsię równierównie automatycznyautomatyczny ww swoimswoim postępowaniujak człowiekczłowiek kierującykierujący sięsię instynktemjak prymitywprymityw sterowanysterowany kilkomakilkoma elementarnymielementarnymi instynktamiczłowiek kierujący siękierujący się wyłączniesię wyłącznie rozumemwyłącznie rozumem stajerozumem staje sięstaje się równiesię równie automatycznyrównie automatyczny wautomatyczny w swoimw swoim postępowaniujak człowiek kierującyczłowiek kierujący siękierujący się instynktemjak prymityw sterowanyprymityw sterowany kilkomasterowany kilkoma elementarnymikilkoma elementarnymi instynktami

Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej.Człowiek kierujący się tyl­ko rozsądkiem, my­li się najczęściej.Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje.Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii.Cierpienie wywołuje podobne zjawiska optyczne jak księżyc i kto znajdzie się w ich zasięgu, staje się równie nieszczęśliwy.Człowiek jest jak skrzypce; dopiero kiedy ostatnia struna pęknie, staje się kawałkiem drewna.