Człowiek kierujący się wyłącznie rozumem staje się równie automatyczny w swoim postępowaniu, jak człowiek kierujący się instynktem, jak prymityw sterowany kilkoma elementarnymi instynktami.


człowiek-kierujący-ę-wyłącznie-rozumem-staje-ę-równie-automatyczny-w-swoim-postępowaniu-jak-człowiek-kierujący-ę-instynktem-jak-prymityw
dana dumitriuczłowiekkierującysięwyłącznierozumemstajerównieautomatycznyswoimpostępowaniujakczłowiekinstynktemprymitywsterowanykilkomaelementarnymiinstynktamiczłowiek kierującykierujący sięsię wyłączniewyłącznie rozumemrozumem stajestaje sięsię równierównie automatycznyautomatyczny ww swoimswoim postępowaniujak człowiekczłowiek kierującykierujący sięsię instynktemjak prymitywprymityw sterowanysterowany kilkomakilkoma elementarnymielementarnymi instynktamiczłowiek kierujący siękierujący się wyłączniesię wyłącznie rozumemwyłącznie rozumem stajerozumem staje sięstaje się równiesię równie automatycznyrównie automatyczny wautomatyczny w swoimw swoim postępowaniujak człowiek kierującyczłowiek kierujący siękierujący się instynktemjak prymityw sterowanyprymityw sterowany kilkomasterowany kilkoma elementarnymikilkoma elementarnymi instynktami

Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej. -Anonim
człowiek-kierujący-ę-tylko-rozsądkiem-myli-ę-najczęściej
Człowiek kierujący się tyl­ko rozsądkiem, my­li się najczęściej. -Vauvenargues
człowiek-kierujący ę-tyl­ko-rozsądkiem-my­li ę-najczęściej
Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje. -James Allen
człowiek-staje-ę-taki-ły-jak-pożądanie-które-nim-zawładnęło-i-taki-wielki-jak-jego-aspiracje
Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii. -Thomas Jefferson
człowiek-który-żyje-jak-zboże-staje-ę-słomą-historii
Cierpienie wywołuje podobne zjawiska optyczne jak księżyc i kto znajdzie się w ich zasięgu, staje się równie nieszczęśliwy. -Anna Jokai
cierpienie-wywołuje-podobne-zjawiska-optyczne-jak-księżyc-i-kto-znajdzie-ę-w-ich-zasięgu-staje-ę-równie-nieszczęśliwy
Człowiek jest jak skrzypce; dopiero kiedy ostatnia struna pęknie, staje się kawałkiem drewna. -Sylvana Carmen
człowiek-jest-jak-skrzypce-dopiero-kiedy-ostatnia-struna-pęknie-staje-ę-kawałkiem-drewna