Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony.


człowiek-które­mu-su­fit-spadł-na głowę- stropiony
hugo dionizy steinhausczłowiekktóre­musu­fitspadłna głowę stropionyktóre­mu su­fitsu­fit spadłspadł na głowęktóre­mu su­fit spadłsu­fit spadł na głowęktóre­mu su­fit spadł na głowę

Og­niem na ogień - zna­ny to mit; Lecz bo­num ex ma­lo non fit! Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej.Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć.Intuicję natura dała kobietom, aby mogły przeczuć u mężczyzn zamiary, które nigdy nie przemknęły im przez głowę.Kto pragnie czegoś, jest jak człowiek strząsający z drzewa jabłka, spełnione życzenie spada mu na głowę, raniąc do krwi.Spadł mu ka­mień z ser­ca ... ustąpił miej­sca dla głazu.