Człowiek, który się żeni z miłości, jest jak żaba, która wskakuje do studni. Ma obfitość wody, ale nie może się wydostać.


człowiek-który-ę-żeni-z-miłoś-jest-jak-żaba-która-wskakuje-do-studni-ma-obfitość-wody-ale-nie-może-ę-wydostać
samuel coleridgeczłowiekktórysiężenimiłościjestjakżabaktórawskakujedostudniobfitośćwodyaleniemożewydostaćktóry sięsię żeniżeni zz miłościjest jakjak żabaktóra wskakujewskakuje dodo studnima obfitośćobfitość wodyale nienie możemoże sięsię wydostaćktóry się żenisię żeni zżeni z miłościjest jak żabaktóra wskakuje dowskakuje do studnima obfitość wodyale nie możenie może sięmoże się wydostaćktóry się żeni zsię żeni z miłościktóra wskakuje do studniale nie może sięnie może się wydostaćktóry się żeni z miłościale nie może się wydostać

Kobieta może się niekiedy oprzeć miłości, którą czuje, ale nie oprze się miłości, jaką wzbudza. -Sophie Gay
kobieta-może-ę-niekiedy-oprzeć-miłoś-którą-czuje-ale-nie-oprze-ę-miłoś-jaką-wzbudza
Ko­bieta może się niekiedy op­rzeć miłości, którą czu­je, ale nie op­rze się miłości, jaką wzbudza. -Sophie Gay
ko­bieta-może ę-niekiedy-op­rzeć-miłoś-którą-czu­-ale-nie op­rze ę-miłoś-jaką-wzbudza
Demokracja stara się realizować ideał mas: Darmową Obfitość Tandety. Obfitość Tandety już mamy - ale Darmowość pozostaje iluzją. -Konrad Reszczyk
demokracja-stara-ę-realizować-ideał-mas-darmową-obfitość-tandety-obfitość-tandety-już-mamy-ale-darmowość-pozostaje-iluzją