Człowiek, który się modli, to ten, który inaczej mówi.


człowiek-który-ę-modli-to-ten-który-inaczej-mówi
józef zakwitowskiczłowiekktórysięmodlitoteninaczejmówiktóry sięsię modliktóry inaczejinaczej mówiktóry się modliktóry inaczej mówi

Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat.W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć...W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć.Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie.