Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei.


człowiek-który-coś-znaczy-żyje-w-taki-sposób-że-jego-życie-jest-poświęceniem-dla-jego-idei
oswald spenglerczłowiekktórycośznaczyżyjetakisposóbżejegożyciejestpoświęceniemdlaideiktóry coścoś znaczyżyje ww takitaki sposóbże jegojego życieżycie jestjest poświęceniempoświęceniem dladla jegojego ideiktóry coś znaczyżyje w takiw taki sposóbże jego życiejego życie jestżycie jest poświęceniemjest poświęceniem dlapoświęceniem dla jegodla jego ideiżyje w taki sposóbże jego życie jestjego życie jest poświęceniemżycie jest poświęceniem dlajest poświęceniem dla jegopoświęceniem dla jego ideiże jego życie jest poświęceniemjego życie jest poświęceniem dlażycie jest poświęceniem dla jegojest poświęceniem dla jego idei

Jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka, który stwarza coś bezużytecznego jest wielki podziw jego dzieła.Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei.Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercuCzłowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.