Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei.


człowiek-który-coś-znaczy-żyje-w-taki-sposób-że-jego-życie-jest-poświęceniem-dla-jego-idei
oswald spenglerczłowiekktórycośznaczyżyjetakisposóbżejegożyciejestpoświęceniemdlaideiktóry coścoś znaczyżyje ww takitaki sposóbże jegojego życieżycie jestjest poświęceniempoświęceniem dladla jegojego ideiktóry coś znaczyżyje w takiw taki sposóbże jego życiejego życie jestżycie jest poświęceniemjest poświęceniem dlapoświęceniem dla jegodla jego ideiżyje w taki sposóbże jego życie jestjego życie jest poświęceniemżycie jest poświęceniem dlajest poświęceniem dla jegopoświęceniem dla jego ideiże jego życie jest poświęceniemjego życie jest poświęceniem dlażycie jest poświęceniem dla jegojest poświęceniem dla jego idei

Jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka, który stwarza coś bezużytecznego jest wielki podziw jego dzieła. -Oscar Wilde
jedynym-usprawiedliwieniem-dla-człowieka-który-stwarza-coś-bezużytecznego-jest-wielki-podziw-jego-dzieła
Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei. -Tadeusz Peiper
dla-umysłów-prostackich-rozstrzygającą-jest-prawdziwość-pewnej-idei-dla-umysłów-wyższego-typu-jest-sposób-dojścia-do-idei
Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercu -Biblia
albowiem-taki-jest-człowiek-jakie-myśli-w-jego-sercu
Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje. -James Allen
człowiek-staje-ę-taki-ły-jak-pożądanie-które-nim-zawładnęło-i-taki-wielki-jak-jego-aspiracje
Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać. -Oscar Wilde
mężczyzna-któremu-ę-wiedzie-to-taki-który-zarabia-więcej-ż-jego-żona-jest-w-stanie-wydać