Człowiek, który myśli, że ma zawsze rację, jest ślepy, głuchy, krótko mówiąc - jest mordercą.


człowiek-który-myśli-że-zawsze-rację-jest-ślepy-głuchy-krótko-mówiąc-jest-mordercą
irina griekowaczłowiekktórymyśliżezawszeracjęjestślepygłuchykrótkomówiącmordercąktóry myślima zawszezawsze racjęjest ślepykrótko mówiącmówiącjestjest mordercąże ma zawszema zawsze racjękrótko mówiącjest mordercąże ma zawsze rację

Kto nie jest na dobro i zło wrażliwy, ten jest ślepy, głuchy i pozbawiony zmysłu powonienia.Nie umiem wyob­ra­zić so­bie Bo­ga nag­radzające­go i karzące­go tych, których stworzył, a które­go ce­le są wzo­rowa­ne na naszych włas­nych - krótko mówiąc, Bo­ga, który jest je­dynie od­bi­ciem ludzkich słabości. Ani też nie wierzę w przeżycie przez jed­nos­tkę śmier­ci jej ciała, cho­ciaż słabe dusze żywią ta­kie myśli z po­wodu strachu lub ab­surdal­ne­go egotyzmu.Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia.Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać.Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami.Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!