Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach.


człowiek-który-nic-nie-wie-posiada-odwagę-ten-który-żo-wie-strach
alberto moraviaczłowiekktórynicniewieposiadaodwagętendużowiestrachktóry nicnic nienie wieposiada odwagęktóry dużodużo wiewiestrachktóry nic nienic nie wiektóry dużo wiedużo wiektóry nic nie wiektóry dużo wie

Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie. -Andrzej Majewski
człowiek-mądry-to nie ten-który-wie-tyl­ko-który-rozumie
Człowiek, który wie Jak
człowiek-który-wie-jak-zawsze-znajdzie-pracę-człowiek-który-wie-dlaczego-będzie-jego-szefem
Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach. -Autor nieznany
od­ważny-to nie ten-kto ę-nie boi-ale-ten-który-wie-że is­tnieją-rzeczy-ważniej­sze-ż-strach
Lepiej szanować w sobie nawet własne wady, niż nie szanować nic. Zły człowiek, który wie, że jest draniem, jest lepszy od dobrego, który utracił wiarę w istnienie dobra. -Michał Choromański
lepiej-szanować-w-sobie-nawet-własne-wady-ż-nie-szanować-nic-zły-człowiek-który-wie-że-jest-draniem-jest-lepszy-od-dobrego-który-utracił