Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko.


człowiek-który-nie wie­rzy-w siebie-gotów-uwie­rzyć-we wszystko
władysław grzeszczykczłowiekktórynie wie­rzyw siebiegotówuwie­rzyćwe wszystkoktóry nie wie­rzynie wie­rzy w siebiegotów uwie­rzyćuwie­rzyć we wszystkoktóry nie wie­rzy w siebiegotów uwie­rzyć we wszystko

jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło. -Bruno
by uwie­rzyć-w dob­ro-mu­sisz-naj­pierw-uwie­rzyć-w zło
Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi. -Stanisław Lem
nie-można-uwie­rzyć-w pa­na-bo­ga-tyl­ko-od wie­dzy-że to nam-dob­rze-zrobi
I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać. -Aleksandra_Czarna
i obiecuję-uwie­rzyć-w siebie-zna­źć wiarę-we włas­ne-możli­woś-i już-nig­dy ę-nie poddać
Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
W bujdę, że możesz kochać bliźniego jak siebie nie uwie­rzy na­wet naj­bliższy ci bliźni - two­je włas­ne ego. -aforystokrata
w bujdę-że możesz-kochać-bliźniego-jak siebie-nie uwie­rzy-na­wet-naj­bliższy- bliź- two­-włas­ne-ego