Człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, troszczy się bardzo o to, w jakiej formie to powiedzieć.


człowiek-który-nie-nic-do-powiedzenia-troszczy-ę-bardzo-o-to-w-jakiej-formie-to-powiedzieć
henri rene albert guy de maupassantczłowiekktórynienicdopowiedzeniatroszczysiębardzotojakiejformietopowiedziećktóry nienie mama nicnic dodo powiedzeniatroszczy sięsię bardzobardzo ow jakiejjakiej formiektóry nie manie ma nicma nic donic do powiedzeniatroszczy się bardzosię bardzo ow jakiej formieformie to powiedziećktóry nie ma nicnie ma nic doma nic do powiedzeniatroszczy się bardzo ojakiej formie to powiedziećktóry nie ma nic donie ma nic do powiedzeniaw jakiej formie to powiedzieć

Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu.Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa.Błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, nie dostarcza tego dowodu w słowach.Jeżeli nie masz do powiedzenia nic ciekawego ani nic ważnego, to nie daj się skłonić do mówienia.Nic dziwnego, że po oddaniu głosu nie mamy już nic do powiedzenia.Mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć.