Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego


człowiek-który-nie-robi-błędów-zwykle-nie-robi-niczego
edward john phelpsczłowiekktórynierobibłędówzwykleniczegoktóry nienie robirobi błędówzwykle nienie robirobi niczegoktóry nie robinie robi błędówzwykle nie robinie robi niczegoktóry nie robi błędówzwykle nie robi niczego

Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik.Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła.Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.Tyl­ko ten nie po­pełnia błedów, kto nic robi.