Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem.


człowiek-który-nie-stawia-czoła-cierpieniu-nie-akceptuje-życia-ucieczka-przed-cierpieniem-jest-ucieczką-przed-życiem
joseph ratzingerczłowiekktóryniestawiaczołacierpieniuakceptujeżyciaucieczkaprzedcierpieniemjestucieczkążyciemktóry nienie stawiastawia czołaczoła cierpieniunie akceptujeakceptuje życiaucieczka przedprzed cierpieniemcierpieniem jestjest ucieczkąucieczką przedprzed życiemktóry nie stawianie stawia czołastawia czoła cierpieniunie akceptuje życiaucieczka przed cierpieniemprzed cierpieniem jestcierpieniem jest ucieczkąjest ucieczką przeducieczką przed życiemktóry nie stawia czołanie stawia czoła cierpieniuucieczka przed cierpieniem jestprzed cierpieniem jest ucieczkącierpieniem jest ucieczką przedjest ucieczką przed życiemktóry nie stawia czoła cierpieniuucieczka przed cierpieniem jest ucieczkąprzed cierpieniem jest ucieczką przedcierpieniem jest ucieczką przed życiem

Droga do boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem.Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką. Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie.Podróż: ucieczka przed miłością lub jej poszukiwanie.Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności.Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.Sztuka jest ucieczką od wzruszeń.