Człowiek, który nigdy nie kochał, wie o krajobrazie zazdrości tyle, ile o ciemnej stronie księżyca.


człowiek-który-nigdy-nie-kochał-wie-o-krajobrazie-zazdroś-tyle-ile-o-ciemnej-stronie-księżyca
zygmunt freudczłowiekktórynigdyniekochałwiekrajobraziezazdroścityleileciemnejstronieksiężycaktóry nigdynigdy nienie kochałwie oo krajobraziekrajobrazie zazdrościzazdrości tyleile oo ciemnejciemnej stroniestronie księżycaktóry nigdy nienigdy nie kochałwie o krajobrazieo krajobrazie zazdrościkrajobrazie zazdrości tyleile o ciemnejo ciemnej stronieciemnej stronie księżycaktóry nigdy nie kochałwie o krajobrazie zazdrościo krajobrazie zazdrości tyleile o ciemnej stronieo ciemnej stronie księżycawie o krajobrazie zazdrości tyleile o ciemnej stronie księżyca

Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna. -Julian Tuwim
kupić-wszystkie-charaktery-za-tyle-ile-są-doprawdy-warte-a-sprzedać-za-tyle-ile-ę-same-cenią-co-za-fortuna
Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda. -Joseph Unger
mężczyzna-tyle-lat-na-ile-ę-czuje-kobieta-tyle-na-ile-wygląda
Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz -Sokrates
weź-tyle-ile-potrzebujesz-daj-tyle-ile-możesz
Paryżanie nie czerpią nigdy ze swego miasta tyle przyjemności, ile daje ono prowincjuszom. -Louis Aragon
paryżanie-nie-czerpią-nigdy-ze-swego-miasta-tyle-przyjemnoś-ile-daje-ono-prowincjuszom
Paryżanie nie czerpią nigdy ze swego miasta tyle przyjemności, ile daje ono prowincjuszom! -Louis Aragon
paryżanie-nie-czerpią-nigdy-ze-swego-miasta-tyle-przyjemnoś-ile-daje-ono-prowincjuszom