Człowiek, który osiągnął sukces, nigdy nie wie, czy jest kochany dla samego siebie.


człowiek-który-osiągnął-sukces-nigdy-nie-wie-czy-jest-kochany-dla-samego-siebie
lukianczłowiekktóryosiągnąłsukcesnigdyniewieczyjestkochanydlasamegosiebiektóry osiągnąłosiągnął sukcesnigdy nienie wieczy jestjest kochanykochany dladla samegosamego siebiektóry osiągnął sukcesnigdy nie wieczy jest kochanyjest kochany dlakochany dla samegodla samego siebieczy jest kochany dlajest kochany dla samegokochany dla samego siebieczy jest kochany dla samegojest kochany dla samego siebie

Miłość piękna lecz skuta w kajdany, bo człowiek kocha, a nie wie czy jest kochany. -Anonim
miłość-piękna-lecz-skuta-w-kajdany-bo-człowiek-kocha-a-nie-wie-czy-jest-kochany
Czy słyszałeś kiedyś, żeby człowiek, który przez całe życie dążył wiernie do celu, nie osiągnął go w najmniejszym stopniu? -Henry David Thoreau
czy-słyszałeś-kiedyś-żeby-człowiek-który-przez-całe-życie-dążył-wiernie-do-celu-nie-osiągnął-go-w-najmniejszym-stopniu
Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles
ten-człowiek-jest-wolny-który-żyje-dla-siebie-a-nie-dla-innych
Ten człowiek jest wol­ny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles
ten-człowiek-jest wol­ny-który-żyje-dla-siebie-a nie dla-innych
Człowiek nie może się czuć dobrze bez uznania dla samego siebie. -Mark Twain
człowiek-nie-może-ę-czuć-dobrze-bez-uznania-dla-samego-siebie
Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia. -Soren Aabye Kierkegaard
człowiek-zawsze-czuje-ę-czymś-więcej-ż-tym-co-osiągnął-więc-cokolwiek-by-osiągnął-w-niczym-nie-może-znaleźć-ukojenia-zadowolenia