Człowiek, który osiągnął sukces, nigdy nie wie, czy jest kochany dla samego siebie.


człowiek-który-osiągnął-sukces-nigdy-nie-wie-czy-jest-kochany-dla-samego-siebie
lukianczłowiekktóryosiągnąłsukcesnigdyniewieczyjestkochanydlasamegosiebiektóry osiągnąłosiągnął sukcesnigdy nienie wieczy jestjest kochanykochany dladla samegosamego siebiektóry osiągnął sukcesnigdy nie wieczy jest kochanyjest kochany dlakochany dla samegodla samego siebieczy jest kochany dlajest kochany dla samegokochany dla samego siebieczy jest kochany dla samegojest kochany dla samego siebie

Miłość piękna lecz skuta w kajdany, bo człowiek kocha, a nie wie czy jest kochany.Czy słyszałeś kiedyś, żeby człowiek, który przez całe życie dążył wiernie do celu, nie osiągnął go w najmniejszym stopniu?Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.Ten człowiek jest wol­ny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.Człowiek nie może się czuć dobrze bez uznania dla samego siebie.Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia.