Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji.


człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
zygmunt freudczłowiekktórypier­wszycisnąłobelgęza­miastka­mieniabyłtwórcącywilizacjiktóry pier­wszypier­wszy cisnąłcisnął obelgęobelgę za­miastza­miast ka­mieniaka­mienia byłbył twórcątwórcą cywilizacjiktóry pier­wszy cisnąłpier­wszy cisnął obelgęcisnął obelgę za­miastobelgę za­miast ka­mieniaza­miast ka­mienia byłka­mienia był twórcąbył twórcą cywilizacjiktóry pier­wszy cisnął obelgępier­wszy cisnął obelgę za­miastcisnął obelgę za­miast ka­mieniaobelgę za­miast ka­mienia byłza­miast ka­mienia był twórcąka­mienia był twórcą cywilizacjiktóry pier­wszy cisnął obelgę za­miastpier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mieniacisnął obelgę za­miast ka­mienia byłobelgę za­miast ka­mienia był twórcąza­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji

Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji. -Sigmund Freud
człowiek-który-pierwszy-cisnął-obelgę-zamiast-kamienia-był-twórcą-cywilizacji
Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
Adam – pier­wszy pan­toflarz, a za­razem szczęśli­wiec, który nie miał teściowej. -Kazimierz Bartoszewicz
adam- pier­wszy-pan­toflarz-a za­razem-szczęśli­wiec-który-nie miał-teściowej