Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.


człowiek-który-przenosi-góry-musiał-zaczynać-od-kamieni
doug hortonczłowiekktóryprzenosigórymusiałzaczynaćodkamieniktóry przenosiprzenosi górymusiał zaczynaćzaczynać odod kamieniktóry przenosi górymusiał zaczynać odzaczynać od kamienimusiał zaczynać od kamieni

Wiara przenosi góry. Na plecach wiernych.Że wiara czasem uszczęśliwia, że szczęśliwość z pewnej idee fixe nie czyni jeszcze prawdziwej idei, że wiara gór nie przenosi, lecz owszem góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma: o tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów.Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości.Nie znajdziesz takiego łotra, by się nie pojawił łotr jeszcze gorszy, przed którym człowiek uczciwy będzie musiał wziąć w obronę tamtego.Człowiek, który wie JakPchla kosmopolitka: na rodzimy grunt przenosi cudze wzorce podskakiwania.