Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy.


człowiek-który-umie-żyć-w-harmonii-z-samym-sobą-jest-szczęśliwy
oscar wildeczłowiekktóryumieżyćharmoniisamymsobąjestszczęśliwyktóry umieumie żyćw harmoniiharmonii zz samymsamym sobąsobą jestjest szczęśliwyktóry umie żyćumie żyć wżyć w harmoniiw harmonii zharmonii z samymz samym sobąsamym sobą jestsobą jest szczęśliwyktóry umie żyć wumie żyć w harmoniiżyć w harmonii zw harmonii z samymharmonii z samym sobąz samym sobą jestsamym sobą jest szczęśliwyktóry umie żyć w harmoniiumie żyć w harmonii zżyć w harmonii z samymw harmonii z samym sobąharmonii z samym sobą jestz samym sobą jest szczęśliwy

Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii. -Artur Schopenhauer
człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
Nikt łatwiej nie podpada panowaniu innych, jak ten, który nad sobą samym panować nie umie. -Eliza Orzeszkowa
nikt-łatwiej-nie-podpada-panowaniu-innych-jak-ten-który-nad-sobą-samym-panować-nie-umie
Osobowość, to człowiek który włada samym sobą -H.Gaudig
osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii. -Arthur Schopenhauer
człowiek-tyl­ko-z ­mym-sobą-jest w zu­pełnej-harmonii