Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy.


człowiek-który-umie-żyć-w-harmonii-z-samym-sobą-jest-szczęśliwy
oscar wildeczłowiekktóryumieżyćharmoniisamymsobąjestszczęśliwyktóry umieumie żyćw harmoniiharmonii zz samymsamym sobąsobą jestjest szczęśliwyktóry umie żyćumie żyć wżyć w harmoniiw harmonii zharmonii z samymz samym sobąsamym sobą jestsobą jest szczęśliwyktóry umie żyć wumie żyć w harmoniiżyć w harmonii zw harmonii z samymharmonii z samym sobąz samym sobą jestsamym sobą jest szczęśliwyktóry umie żyć w harmoniiumie żyć w harmonii zżyć w harmonii z samymw harmonii z samym sobąharmonii z samym sobą jestz samym sobą jest szczęśliwy

Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii.Nikt łatwiej nie podpada panowaniu innych, jak ten, który nad sobą samym panować nie umie.Osobowość, to człowiek który włada samym sobąCzłowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii.Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana.