Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia.


człowiek-który-w wieku-50 lat-pos­trze­ga-świat-tak-­mo-jak w wieku-20-zmar­no­wał-30 lat-swo­jego-życia
muhammad aliczłowiekktóryw wieku50 latpos­trze­gaświattaksa­mojak w wieku20zmar­no­wał30 latswo­jegożyciaktóry w wiekuw wieku 50 lat50 lat pos­trze­gapos­trze­ga światświat taktak sa­mosa­mo jak w wiekujak w wieku 20zmar­no­wał 30 lat30 lat swo­jegoswo­jego życiaktóry w wieku 50 latw wieku 50 lat pos­trze­ga50 lat pos­trze­ga światpos­trze­ga świat takświat tak sa­motak sa­mo jak w wiekusa­mo jak w wieku 20zmar­no­wał 30 lat swo­jego30 lat swo­jego życiaktóry w wieku 50 lat pos­trze­gaw wieku 50 lat pos­trze­ga świat50 lat pos­trze­ga świat takpos­trze­ga świat tak sa­moświat tak sa­mo jak w wiekutak sa­mo jak w wieku 20zmar­no­wał 30 lat swo­jego życiaktóry w wieku 50 lat pos­trze­ga światw wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mopos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wiekuświat tak sa­mo jak w wieku 20

Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia. -Raquel Welch
trudno-w-wieku-czterdziestu-lat-robić-z-siebie-symbol-seksu-w-tej-sytuacji-nie-pozostaje-mi-nic-innego-jak-tylko-zmienić-tryb-życia-jestem-w
„Aby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku podeszłego, a na starość wigor lat młodych.” -Król Polski Stanisław Leszczyński
aby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-podeszłego-a-na-starość-wigor-lat-młodych
Gdy byłem w twoim wieku, miałem szes­naście lat. -Woody Allen
gdy-byłem-w twoim-wieku-miałem-szes­naście-lat
Zdrowy rozsądek to zestaw przesądów przyswojonych przez nas w wieku osiemnastu lat. -Albert Einstein
zdrowy-rozsądek-to-zestaw-przesądów-przyswojonych-przez-nas-w-wieku-osiemnastu-lat