Człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.


człowiek-który-wie-że-jest-głupcem-nie-jest-taki-głupi
anonimczłowiekktórywieżejestgłupcemnietakigłupiktóry wieże jestjest głupcemnie jestjest takitaki głupiże jest głupcemnie jest takijest taki głupinie jest taki głupi

A man who knows he is a fool is not a great fool - człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi. -Anonim
a-man-who-knows-he-is-a-fool-is-not-a-great-fool-człowiek-który-wie-że-jest-głupcem-nie-jest-taki-głupi
Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego wynalazku. -Albert Einstein
wiadomo-że-taki-a-taki-pomysł-jest-nie-do-zrealizowania-ale-żyje-sobie-jakiś-nieuk-który-o-tym-nie-wie-i-on-właśnie-dokonuje-tego-wynalazku
Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym. -Anonim
jaki-człowiek-jest-najmniej-pożyteczny-taki-który-nie-umie-ani-rządzić-ani-być-posłusznym
Taki człowiek jest najbogatszy, który najpełniej rozwinąwszy swe zdolności ma największy i najdobroczynniejszy wpływ na życie innych ludzi. -John Ruskin
taki-człowiek-jest-najbogatszy-który-najpełniej-rozwinąwszy-swe-zdolnoś-największy-i-najdobroczynniejszy-wpływ-na-życie-innych-ludzi
Człowiek, który wie Jak
człowiek-który-wie-jak-zawsze-znajdzie-pracę-człowiek-który-wie-dlaczego-będzie-jego-szefem
Lepiej szanować w sobie nawet własne wady, niż nie szanować nic. Zły człowiek, który wie, że jest draniem, jest lepszy od dobrego, który utracił wiarę w istnienie dobra. -Michał Choromański
lepiej-szanować-w-sobie-nawet-własne-wady-ż-nie-szanować-nic-zły-człowiek-który-wie-że-jest-draniem-jest-lepszy-od-dobrego-który-utracił