Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa.


człowiek-mógłby-żyć-­­nie-przez-całe-życie-ale cho­ciaż-sam-mógłby-wy­kopać-swój-grób-mu­-mieć-ko­goś-kto-go pochowa
james joyceczłowiekmógłbyżyćsa­mot­nieprzezcałeżycieale cho­ciażsamwy­kopaćswójgróbmu­simiećko­gośktogo pochowaczłowiek mógłbymógłby żyćżyć sa­mot­niesa­mot­nie przezprzez całecałe życieale cho­ciaż samsam mógłbymógłby wy­kopaćwy­kopać swójswój gróbmu­si miećmieć ko­gośko­goś ktokto go pochowaczłowiek mógłby żyćmógłby żyć sa­mot­nieżyć sa­mot­nie przezsa­mot­nie przez całeprzez całe życieale cho­ciaż sam mógłbysam mógłby wy­kopaćmógłby wy­kopać swójwy­kopać swój gróbmu­si mieć ko­gośmieć ko­goś ktoko­goś kto go pochowaczłowiek mógłby żyć sa­mot­niemógłby żyć sa­mot­nie przezżyć sa­mot­nie przez całesa­mot­nie przez całe życieale cho­ciaż sam mógłby wy­kopaćsam mógłby wy­kopać swójmógłby wy­kopać swój gróbmu­si mieć ko­goś ktomieć ko­goś kto go pochowaczłowiek mógłby żyć sa­mot­nie przezmógłby żyć sa­mot­nie przez całeżyć sa­mot­nie przez całe życieale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swójsam mógłby wy­kopać swój gróbmu­si mieć ko­goś kto go pochowa

Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa. -James Joyce
człowiek-mógłby-żyć-samotnie-przez-całe-życie-ale-chociaż-sam-mógłby-wykopać-swój-własny-grób-musi-mieć-kogoś-kto-go-pochowa
Na­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła, które tworzą in­ni ludzie. -Karol Irzykowski
na­wet-człowiek-­­ny-nie mógłby ę-czuć-­­nym-bez-tła-które-tworzą-in­-ludzie
Każdemu wydaje się, że na miejscu swego bliźniego mógłby przysporzyć światu wiele dobra, a nie przyjdzie mu do głowy, że mógłby to równie dobrze zrobić na swoim. -Mikołaj Gogol
każdemu-wydaje-ę-że-na-miejscu-swego-bliźniego-mógłby-przysporzyć-światu-wiele-dobra-a-nie-przyjdzie-mu-do-głowy-że-mógłby-to-równie
całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy. -Albert Schweitzer
ludzie-wiedzą-że-są-nieszczęśliwi-ale-ło-kto-wie-że-mógłby-być-szczęśliwy