Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie.


człowiek-mądry-to nie ten-który-wie-tyl­ko-który-rozumie
andrzej majewskiczłowiekmądryto nie tenktórywietyl­korozumieczłowiek mądrymądry to nie tenktóry wietyl­ko któryktóry rozumieczłowiek mądry to nie tentyl­ko który rozumie

Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach. -Alberto Moravia
człowiek-który-nic-nie-wie-posiada-odwagę-ten-który-żo-wie-strach
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. -Demokryt
mądry-jest-nie-ten-który-martwi-ę-z-powodu-niedostatku-lecz-ten-który-cieszy-ę-z-tego-co
Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma. -A. Karr
każdy-człowiek-trzy-charaktery-ten-który-ukazuje-ten-który-i-ten-w-który-wierzy-że
Człowiek, który wie Jak
człowiek-który-wie-jak-zawsze-znajdzie-pracę-człowiek-który-wie-dlaczego-będzie-jego-szefem