Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów.


człowiek-mądry-umie-uczyć ę-od wrogów
człowiekmądryumieuczyć sięod wrogówczłowiek mądrymądry umieumie uczyć sięuczyć się od wrogówczłowiek mądry umiemądry umie uczyć sięumie uczyć się od wrogówczłowiek mądry umie uczyć sięmądry umie uczyć się od wrogówczłowiek mądry umie uczyć się od wrogów

Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów.Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.Człowiek mądry rozpoznaje wady swoich przyjaciół i zalety wrogów.Sta­ra to praw­da, że w po­lity­ce często mu­simy uczyć się od wrogów.Dzielny nauczyciel umie innych uczyć nawet tego, na czym sam się nie zna.