Człowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości, niż otrzymuje szans.


człowiek-mądry-wykorzystuje-więcej-możliwoś-ż-otrzymuje-szans
francis baconczłowiekmądrywykorzystujewięcejmożliwościniżotrzymujeszansczłowiek mądrymądry wykorzystujewykorzystuje więcejwięcej możliwościniż otrzymujeotrzymuje szansczłowiek mądry wykorzystujemądry wykorzystuje więcejwykorzystuje więcej możliwościniż otrzymuje szansczłowiek mądry wykorzystuje więcejmądry wykorzystuje więcej możliwościczłowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości

Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin
człowiek-mądry-więcej-uczy-ę-od-swoich-wrogów-ż-głupiec-od-przyjaciół
Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin
człowiek-mądry-więcej-uczy ę-od swoich-wrogów-ż-głupiec-od przyjaciół
Ten najbardziej olśniewa talentami, kto więcej rozdaje, niż otrzymuje. -Mikołaj Ostrowski
ten-najbardziej-olśniewa-talentami-kto-więcej-rozdaje-ż-otrzymuje
Człowiek to takie Zwierzę, które ma tak ogromne możliwości rozwoju, że nigdy nie może o sobie powiedzieć, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały. -Urszula Ruszkowska
człowiek-to-takie-zwierzę-które-tak-ogromne-możliwoś-rozwoju-że-nigdy-nie-może-o-sobie-powiedzieć-że-jest-za-mądry-za-dobry-lub-za
Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego. -Anonim
mądry-zawsze-więcej-ę-uczy-od-głupiego-ż-głupiec-od-mądrego
Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty . -Chemicals
człowiek-bied­ny-więcej-może-dać-ż-człowiek-bo­gaty