Człowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości, niż otrzymuje szans.


człowiek-mądry-wykorzystuje-więcej-możliwoś-ż-otrzymuje-szans
francis baconczłowiekmądrywykorzystujewięcejmożliwościniżotrzymujeszansczłowiek mądrymądry wykorzystujewykorzystuje więcejwięcej możliwościniż otrzymujeotrzymuje szansczłowiek mądry wykorzystujemądry wykorzystuje więcejwykorzystuje więcej możliwościniż otrzymuje szansczłowiek mądry wykorzystuje więcejmądry wykorzystuje więcej możliwościczłowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości

Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.Ten najbardziej olśniewa talentami, kto więcej rozdaje, niż otrzymuje.Człowiek to takie Zwierzę, które ma tak ogromne możliwości rozwoju, że nigdy nie może o sobie powiedzieć, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały.Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego.Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty .