Człowiek mniej jest nie­szczęśli­wy, gdy nie jest nie­szczęśli­wy sam.


człowiek-mniej-jest nie­szczęśli­wy-gdy-nie jest nie­szczęśli­wy-sam
honoré de balzacczłowiekmniejjest nie­szczęśli­wygdynie jest nie­szczęśli­wysamczłowiek mniejmniej jest nie­szczęśli­wygdy nie jest nie­szczęśli­wynie jest nie­szczęśli­wy samczłowiek mniej jest nie­szczęśli­wygdy nie jest nie­szczęśli­wy sam

Człowiek nig­dy nie jest tak szczęśli­wy, ani tak nie­szczęśli­wy jak so­bie wyobraża. -François de La Rochefoucauld
człowiek-nig­dy-nie jest tak-szczęśli­wy-ani-tak-nie­szczęśli­wy-jak so­bie-wyobraża
Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. -Hagiwara Sakutaro
szczęśli­wym-jest człowiek-który-z przeszłoś-swej-pa­mię-to tyl­ko-co dało-mu za­dowo­lenie-nie­szczęśli­wym zaś-ten-co no­
Nie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nas głębo­kie piętno, lecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cie jest ulotna. -Lynx71
nie­szczęśli­wa-miłość-od­ciska-na nas-głębo­kie-piętno-lecz-na­wet- nie­szczęśli­wa-miłość-jak każde-uczu­cie-jest ulotna
Dla człowieka szczęśli­wego sen jest tyl­ko zbędnym, fiz­jo­logicznym obo­wiązkiem. Kiedy jes­teś szczęśli­wy nie masz ocho­ty na sen. -daniello
dla-człowieka-szczęśli­wego-sen-jest tyl­ko-zbędnym-fiz­jo­logicznym-obo­wiązkiem-kiedy jes­teś-szczęśli­wy-nie masz-ocho­ty