Człowiek może się kochać po całym świecie, ale żenić powinien się gdzieś niedaleko od domu.


człowiek-może-ę-kochać-po-całym-świecie-ale-żenić-powinien-ę-gdzieś-niedaleko-od-domu
włodzimierz perzyńskiczłowiekmożesiękochaćpocałymświecieależenićpowiniengdzieśniedalekooddomuczłowiek możemoże sięsię kochaćkochać popo całymcałym świecieale żenićżenić powinienpowinien sięsię gdzieśgdzieś niedalekoniedaleko odod domuczłowiek może sięmoże się kochaćsię kochać pokochać po całympo całym świecieale żenić powinienżenić powinien siępowinien się gdzieśsię gdzieś niedalekogdzieś niedaleko odniedaleko od domuczłowiek może się kochaćmoże się kochać posię kochać po całymkochać po całym świecieale żenić powinien siężenić powinien się gdzieśpowinien się gdzieś niedalekosię gdzieś niedaleko odgdzieś niedaleko od domuczłowiek może się kochać pomoże się kochać po całymsię kochać po całym świecieale żenić powinien się gdzieśżenić powinien się gdzieś niedalekopowinien się gdzieś niedaleko odsię gdzieś niedaleko od domu

Mężczyzna, który chce się żenić, powinien wiedzieć wszystko albo nic. -Oscar Wilde
mężczyzna-który-chce-ę-żenić-powinien-wiedzieć-wszystko-albo-nic
Mężczyzna nie powinien nigdy żenić się z kobietą o złotych włosach, ten typ jest zawsze sentymentalny. -Oscar Wilde
mężczyzna-nie-powinien-nigdy-żenić-ę-z-kobietą-o-złotych-włosach-ten-typ-jest-zawsze-sentymentalny