człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
autor nieznanyczłowiekmożeżyćokołoczterdziestudnibezjedzeniatrzypiciaosiemminutpowietrzaaletylkojednąsekundęnadzieiczłowiek możemoże żyćżyć okołookoło czterdziestuczterdziestu dnidni bezbez jedzeniatrzy dnidni bezbez piciaosiem minutminut bezbez powietrzaale tylkotylko jednąjedną sekundęsekundę bezczłowiek może żyćmoże żyć okołożyć około czterdziestuokoło czterdziestu dniczterdziestu dni bezdni bez jedzeniatrzy dni bezdni bez piciaosiem minut bezminut bez powietrzaale tylko jednątylko jedną sekundęjedną sekundę bezczłowiek może żyć okołomoże żyć około czterdziestużyć około czterdziestu dniokoło czterdziestu dni bezczterdziestu dni bez jedzeniatrzy dni bez piciaosiem minut bez powietrzaale tylko jedną sekundętylko jedną sekundę bezczłowiek może żyć około czterdziestumoże żyć około czterdziestu dniżyć około czterdziestu dni bezokoło czterdziestu dni bez jedzeniaale tylko jedną sekundę bez

Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń - łatwiej.Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń – łatwiej.Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń – łatwiej.Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń łatwiej. Fa­buła - o czym myślisz Mama. Prawda jest taka, że przy całej mojej miłości nie mogłem żyć z tą cierpliwością ślepą, bez słów, bez projektów. Nie mogłem żyć jej nieświadomym życiem. I przebiegłem świat, budowałem, tworzyłem, spalałem istnienia. Moje dni były wypełnione po brzegi - ale nic nie wypełniło mi serca, jak.ja ci to wszys­tko wy­baczę kochany gorzkie łzy na po­duszce zdep­ta­ne kwiaty grzeczne uśmie­chy i pus­ty wzrok ja ci to wszys­tko wy­baczę mój drogi no­ce bez nadziei dni bez serca miesiące bez wartości i każdą połamaną część mo­jej duszy tyl­ko ob­syp mnie uśmiechem otul mnie oddechem kochaj mnie kochaj nas