człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
autor nieznanyczłowiekmożeżyćokołoczterdziestudnibezjedzeniatrzypiciaosiemminutpowietrzaaletylkojednąsekundęnadzieiczłowiek możemoże żyćżyć okołookoło czterdziestuczterdziestu dnidni bezbez jedzeniatrzy dnidni bezbez piciaosiem minutminut bezbez powietrzaale tylkotylko jednąjedną sekundęsekundę bezczłowiek może żyćmoże żyć okołożyć około czterdziestuokoło czterdziestu dniczterdziestu dni bezdni bez jedzeniatrzy dni bezdni bez piciaosiem minut bezminut bez powietrzaale tylko jednątylko jedną sekundęjedną sekundę bezczłowiek może żyć okołomoże żyć około czterdziestużyć około czterdziestu dniokoło czterdziestu dni bezczterdziestu dni bez jedzeniatrzy dni bez piciaosiem minut bez powietrzaale tylko jedną sekundętylko jedną sekundę bezczłowiek może żyć około czterdziestumoże żyć około czterdziestu dniżyć około czterdziestu dni bezokoło czterdziestu dni bez jedzeniaale tylko jedną sekundę bez

Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń - łatwiej. -Maryla Wolska
ciężko-jest-żyć-bez-nadziei-ale-umierać-bez-złudzeń-łatwiej
Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń – łatwiej. -Maryla Wolska
ciężko-jest żyć-bez-nadziei-ale-umierać-bez-złudzeń- łatwiej
Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń – łatwiej. -Maryla Wolska
ciężko-jest-żyć-bez-nadziei-ale-umierać-bez-złudzeń-łatwiej
Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń łatwiej. Fa­buła - o czym myślisz  -impolite
ciężko-jest żyć-bez-nadziei-ale-umierać-bez-złudzeń-łatwiej-fa­buła- o czym-myślisz