Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno.


człowiek-może-był-kiedyś-dobry-ale-z-pewnośą-było-to-bardzo-dawno
jean paul sartreczłowiekmożebyłkiedyśdobryalepewnościąbyłotobardzodawnoczłowiek możemoże byłbył kiedyśkiedyś dobryale zz pewnościąpewnością byłobardzo dawnoczłowiek może byłmoże był kiedyśbył kiedyś dobryale z pewnościąz pewnością byłobyło to bardzoczłowiek może był kiedyśmoże był kiedyś dobryale z pewnością byłopewnością było to bardzobyło to bardzo dawnoczłowiek może był kiedyś dobryz pewnością było to bardzopewnością było to bardzo dawno

Człowiek może był kiedyś dob­ry, ale z pew­nością było to bar­dzo dawno.Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień.Może to prawda, że pieniądze nie dają szczęścia, ale z pewnością często zapobiegają nieszczęściu.Patrz ksiądzu na usta, może kiedyś powie w końcu jak to było rzeczywiście.Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje.