Człowiek może stać się wszystkim, czym zechce, byleby powziął silne postanowienie i trwał przy nim.


człowiek-może-stać-ę-wszystkim-czym-zechce-byleby-powziął-silne-postanowienie-i-trwał-przy-nim
thomas buxtonczłowiekmożestaćsięwszystkimczymzechcebylebypowziąłsilnepostanowienietrwałprzynimczłowiek możemoże staćstać sięsię wszystkimczym zechcebyleby powziąłpowziął silnesilne postanowieniepostanowienie ii trwałtrwał przyprzy nimczłowiek może staćmoże stać sięstać się wszystkimbyleby powziął silnepowziął silne postanowieniesilne postanowienie ipostanowienie i trwałi trwał przytrwał przy nimczłowiek może stać sięmoże stać się wszystkimbyleby powziął silne postanowieniepowziął silne postanowienie isilne postanowienie i trwałpostanowienie i trwał przyi trwał przy nimczłowiek może stać się wszystkimbyleby powziął silne postanowienie ipowziął silne postanowienie i trwałsilne postanowienie i trwał przypostanowienie i trwał przy nim

pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.My pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci, byleby but był mocny, byleby karabin był w garści.Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.