Człowiek musi mieszkać jak człowiek, żeby być człowiekiem.


człowiek-musi-mieszkać-jak-człowiek-żeby-być-człowiekiem
zofia kossak - szczucka - szatkowskaczłowiekmusimieszkaćjakczłowiekżebybyćczłowiekiemczłowiek musimusi mieszkaćmieszkać jakjak człowiekżeby byćbyć człowiekiemczłowiek musi mieszkaćmusi mieszkać jakmieszkać jak człowiekżeby być człowiekiemczłowiek musi mieszkać jakmusi mieszkać jak człowiekczłowiek musi mieszkać jak człowiek

Pamiętajcie, że człowiek nie ma wyboru. Musi być człowiekiem. -Stanisław Jerzy Lec
pamiętajcie-że-człowiek-nie-wyboru-musi-być-człowiekiem
Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo -Albert Camus
nie-każdy-musi-być-wielkim-człowiekiem-być-człowiekiem-to-już-bardzo-żo
Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. -Abraham Lincoln
Żaden-człowiek-nie-jest-dostatecznie-dobry-żeby-rządzić-drugim-człowiekiem-bez-jego-zgody
Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem. -Jean Paul Sartre
człowiek-to-byt-który-aspiruje-do-bycia-bogiem-być-człowiekiem-to-dążyć-do-bycia-bogiem-albo-śli-kto-woli-człowiek-w-sposób-fundamentalny
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha