Człowiek musi mieszkać jak człowiek, żeby być człowiekiem.


człowiek-musi-mieszkać-jak-człowiek-żeby-być-człowiekiem
zofia kossak - szczucka - szatkowskaczłowiekmusimieszkaćjakczłowiekżebybyćczłowiekiemczłowiek musimusi mieszkaćmieszkać jakjak człowiekżeby byćbyć człowiekiemczłowiek musi mieszkaćmusi mieszkać jakmieszkać jak człowiekżeby być człowiekiemczłowiek musi mieszkać jakmusi mieszkać jak człowiekczłowiek musi mieszkać jak człowiek

Pamiętajcie, że człowiek nie ma wyboru. Musi być człowiekiem.Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużoŻaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody.Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.Człowiek dumny wszystkie siły umysłu skupia na tym, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jest lepszy od innych. To nie może być prawdą. I dlatego im dumniejszy człowiek, tym więcej w nim kłamstwa.