Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba.


człowiek-myślący-nie-zużywa-nigdy-więcej-światła-chleba-i-myśli-ż-trzeba
bertold brechtczłowiekmyślącyniezużywanigdywięcejświatłachlebamyśliniżtrzebaczłowiek myślącymyślący nienie zużywazużywa nigdynigdy więcejwięcej światłachleba ii myślimyśli niżniż trzebaczłowiek myślący niemyślący nie zużywanie zużywa nigdyzużywa nigdy więcejnigdy więcej światłachleba i myślii myśli niżmyśli niż trzebaczłowiek myślący nie zużywamyślący nie zużywa nigdynie zużywa nigdy więcejzużywa nigdy więcej światłachleba i myśli niżi myśli niż trzebaczłowiek myślący nie zużywa nigdymyślący nie zużywa nigdy więcejnie zużywa nigdy więcej światłachleba i myśli niż trzeba

Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody. -Josef Rattner
człowiek-potrzebuje-drugiego-człowieka-więcej-ż-chleba-i-wody
Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil
czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem. -Frank Sinatra
człowiek-zużywa-dziś-na-wszystko-mniej-czasu-i-więcej-pieniędzy-i-właśnie-to-nazywa-ę-u-nas-postępem
Człowiek zużywa dziś na wszys­tko mniej cza­su i więcej pieniędzy, i właśnie to na­zywa się u nas postępem. -Frank Sinatra
człowiek-zużywa-dziś-na wszys­tko-mniej-cza­su-i więcej-pieniędzy-i właśnie-to na­zywa ę-u nas-postępem
Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. -Oscar Wilde
idealny-mężczyzna-powinien-zawsze-mówić-więcej-ż-myśli-i-zawsze-więcej-myść-ż-mówi