Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży.


człowiek-myli-ę-tak-długo-jak-długo-do-czegoś-dąży
johann walfgang goetheczłowiekmylisiętakdługojakdługodoczegośdążyczłowiek mylimyli sięsię taktak długojak długodługo dodo czegośczegoś dążyczłowiek myli sięmyli się taksię tak długojak długo dodługo do czegośdo czegoś dążyczłowiek myli się takmyli się tak długojak długo do czegośdługo do czegoś dążyczłowiek myli się tak długojak długo do czegoś dąży

W miłości Rzeczy żyją tak długo, jak długo ktoś się ni­mi opiekuje.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje.Jak długo is­tnieje życie, tak długo is­tnieć będzie nadzieja.Jak długo mówimy, tak długo Bóg musi milczeć.