Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym.


człowiek-na-którym-pochlebstwo-robi-wrażenie-jest-człowiekiem-bezbronnym
oskar grafczłowieknaktórympochlebstworobiwrażeniejestczłowiekiembezbronnymna którymktórym pochlebstwopochlebstwo robirobi wrażeniewrażenie jestjest człowiekiemczłowiekiem bezbronnymna którym pochlebstwoktórym pochlebstwo robipochlebstwo robi wrażenierobi wrażenie jestwrażenie jest człowiekiemjest człowiekiem bezbronnymna którym pochlebstwo robiktórym pochlebstwo robi wrażeniepochlebstwo robi wrażenie jestrobi wrażenie jest człowiekiemwrażenie jest człowiekiem bezbronnymna którym pochlebstwo robi wrażeniektórym pochlebstwo robi wrażenie jestpochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiemrobi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym

Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik.Nie ten jest człowiekiem uczciwym co nic nie robi źle, ale ten co robi dobrze.Kochamy pochlebstwo, choć nie jest ono w stanie nas zwieść. Pochlebstwo wskazuje bowiem, że jesteśmy na tyle ważni, by na nie zasłużyć.Wielkie szczęście robi wrażenie podobne do straszliwego ciosu, oba zabić mogą.Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ.Człowiek sta­je się człowiekiem przez in­te­ligen­cję, ale jest człowiekiem tyl­ko przez serce.