Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu tylko zdrowym.


człowiek-najpierw-pragnie-być-pięknym-potem-bogatym-a-w-końcu-tylko-zdrowym
teresa nietykszaczłowieknajpierwpragniebyćpięknympotembogatymkońcutylkozdrowymczłowiek najpierwnajpierw pragniepragnie byćbyć pięknympotem bogatymw końcukońcu tylkotylko zdrowymczłowiek najpierw pragnienajpierw pragnie byćpragnie być pięknyma w końcuw końcu tylkokońcu tylko zdrowymczłowiek najpierw pragnie byćnajpierw pragnie być pięknyma w końcu tylkow końcu tylko zdrowymczłowiek najpierw pragnie być pięknyma w końcu tylko zdrowym

Z miłością jest jak z elektrycznością: najpierw wysokie napięcie, potem prąd słaby, a w końcu prąd zmienny.Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba.Tylko w słowniku najpierw jest powodzenie, a dopiero potem praca.Najpierw będą po mnie płakać, potem wspominać, a potem zapomną.Do państw wchodzi najpierw zniewieściałość, potem przesyt, potem pycha i wreszcie zguba.Najpierw minie nasza miłość, potem sto i dwieście lat, potem znów będziemy razem: komediantka i komediant.