Człowiek nie może być szczęśli­wy ani z żoną ani bez żony.


człowiek-nie może-być-szczęśli­wy-ani-z żoną-ani-bez-żony
denis caronczłowieknie możebyćszczęśli­wyaniz żonąbezżonyczłowiek nie możenie może byćbyć szczęśli­wyszczęśli­wy aniani z żonąz żoną aniani bezbez żonyczłowiek nie może byćnie może być szczęśli­wybyć szczęśli­wy aniszczęśli­wy ani z żonąani z żoną aniz żoną ani bezani bez żonyczłowiek nie może być szczęśli­wynie może być szczęśli­wy anibyć szczęśli­wy ani z żonąszczęśli­wy ani z żoną aniani z żoną ani bezz żoną ani bez żonyczłowiek nie może być szczęśli­wy aninie może być szczęśli­wy ani z żonąbyć szczęśli­wy ani z żoną aniszczęśli­wy ani z żoną ani bezani z żoną ani bez żony

Jeżeli trzymasz się wyłącznie swojej żony, nie będziesz mógł nic dać, ani sprzedać, ani kupić bez jej zezwolenia. -Decimus Junius Juvenalis
jeżeli-trzymasz-ę-wyłącznie-swojej-żony-nie-będziesz-mógł-nic-dać-ani-sprzedać-ani-kupić-bez-jej-zezwolenia
Bez zgo­dy ani państwo nie może egzys­to­wać, ani rodzina. -Ksenofont
bez-zgo­dy-ani-państwo-nie może-egzys­to­wać-ani-rodzina
Dys­kret­ne żony nie mają ani oczu, ani uszu. -Feliks Feldheim
dys­kret­ne-żony-nie mają-ani-oczu-ani-uszu
Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym. -Anonim
jaki-człowiek-jest-najmniej-pożyteczny-taki-który-nie-umie-ani-rządzić-ani-być-posłusznym
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom