Człowiek nie pot­ra­fi stwarzać z nicze­go, to bos­ka umiejętność.


człowiek-nie pot­ra­fi-stwarzać-z nicze­go-to bos­ka-umiejętność
olga tokarczukczłowieknie pot­ra­fistwarzaćz nicze­goto bos­kaumiejętnośćczłowiek nie pot­ra­finie pot­ra­fi stwarzaćstwarzać z nicze­goto bos­ka umiejętnośćczłowiek nie pot­ra­fi stwarzaćnie pot­ra­fi stwarzać z nicze­goczłowiek nie pot­ra­fi stwarzać z nicze­go

Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć.Człowiek jest do­wodem bos­kości zwierzęcia.Każda dusza w swej is­to­cie i si­le jest bos­ka. Ce­lem jest ob­ja­wienie te­go, co bos­kie, pop­rzez za­pano­wanie nad zewnętrzną i wewnętrzną naturą.Za­bie­rzcie mo­je życie, sko­ro nicze­go więcej nie pot­ra­filiście mi zabrać.Strasz, strasz mnie piekłem. Łgarz! łżesz ty księże w twarz, ja nie wierzę w was i w życie pośmiertne. Masz... to cze­go ja nie chcę - złą twarz i grzechy nikczemne. Pat­rz i zaz­drość aż pęknie twój brzuch przez wnętrze me piękne. Niech sczeźnie twa wiara przeklęta, byś umarł i poszedł do piekła. Nicze­go ci więcej nie życzę niż wsty­du przed Bos­kim obliczem prawdziwym.Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia.