Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział.


człowiek-nie-żałuje-tylko-tych-słów-których-nie-powiedział
stefan wyszyński kardczłowieknieżałujetylkotychsłówktórychpowiedziałczłowiek nienie żałujeżałuje tylkotylko tychtych słówktórych nienie powiedziałczłowiek nie żałujenie żałuje tylkożałuje tylko tychtylko tych słówktórych nie powiedziałczłowiek nie żałuje tylkonie żałuje tylko tychżałuje tylko tych słówczłowiek nie żałuje tylko tychnie żałuje tylko tych słów

Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział.Nie żałuję. Że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady, i nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Pieszczoty szarej tych umęczonych dni, nie żal mi.(...) Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek, i za nadziei cały worek.Nie tylko fortuna jest ślepa; czyni ślepymi także tych, których głaszcze.Kiedy myślę o położeniu władców, zawsze otoczonych ludźmi chciwymi i nienasyconymi, mogę ich tylko żałować; żałuję ich jeszcze więcej, kiedy nie mają siły oprzeć się prośbom, zawsze zaspokajanym na koszt tych, którzy nie proszą o nic.Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.Gdybyśmy kochali tych jodynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.