Człowiek nie jest żadną rzeczą, lecz dramatem.


człowiek-nie-jest-żadną-rzeczą-lecz-dramatem
jose ortega y gassetczłowiekniejestżadnąrzecząleczdramatemczłowiek nienie jestjest żadnążadną rzecząlecz dramatemczłowiek nie jestnie jest żadnąjest żadną rzeczączłowiek nie jest żadnąnie jest żadną rzeczączłowiek nie jest żadną rzeczą

Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia.Ostateczną instancją dla człowieka jest człowiek, nie zaś żadna wartość absolutna.Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce.Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła.Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą, lecz trze­ba, żeby miała twarz człowieczą.