Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie.


człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
bachelard gastonczłowiekniejestistotąktórątworzypotrzebaleczpragnienieczłowiek nienie jestjest istotąktórą tworzytworzy potrzebalecz istotąktórą tworzytworzy pragnienieczłowiek nie jestnie jest istotąktórą tworzy potrzebaktórą tworzy pragnienieczłowiek nie jest istotą

Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie.Istota, którą człowiek najmniej zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest to on sam.Zmyślone cudy wywodzą się z naszej pychy, która każe nam wierzyć, że jesteśmy czymś na tyle ważjiym, aby Istota najwyższa burzyła dla nas porządek przyrody; z owej pychy, która sprawia, iż uważamy nasz naród, nasze miasto i naszą armię za bardziej umiłowane przez Bóstwo. Chcemy więc, by Bóg był istotą stronniczą, która nieustannie opowiada się za jednym ze swoich stworzeń przeciwko drugiemu...Czym jest człowiek? Hałaśliwą istotą, którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą.Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć.Człowiek jest poddany temu, co tworzy się