Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie.


człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
bachelard gastonczłowiekniejestistotąktórątworzypotrzebaleczpragnienieczłowiek nienie jestjest istotąktórą tworzytworzy potrzebalecz istotąktórą tworzytworzy pragnienieczłowiek nie jestnie jest istotąktórą tworzy potrzebaktórą tworzy pragnienieczłowiek nie jest istotą

Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard
człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Istota, którą człowiek najmniej zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki
istota-którą-człowiek-najmniej-zna-której-zawsze-dowierza-która-go-prawie-zawsze-zdradza-jest-to-on-sam
Czym jest człowiek? Hałaśliwą istotą, którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą. -Mark Twain
czym-jest-człowiek-hałaśliwą-istotą-którą-dobry-bóg-stworzył-z-rozczarowania-łpą
Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć. -Mikołaj Gogol
człowiek-to-taka-istota-która-dopiero-wtedy-weźmie-ę-do-czegoś-gdy-wie-że-jutro-przyjdzie-mu-umrzeć
Człowiek jest poddany temu, co tworzy się
człowiek-jest-poddany-temu-co-tworzy-ę-między-i-nie-dla-niego-innej-boskoś-jak-tylko-która-z-ludzi-ę-rodzi