Człowiek nie jest


człowiek-nie-jest-res-cogitans-lecz-res-dramatica-istnieje-nie-dlatego-że-myśli-lecz-myśli-dlatego-że-istnieje
jose ortega y gassetczłowiekniejestrescogitansleczdramaticaistniejedlategożemyśliistniejeczłowiek nienie jestres cogitansres dramaticaistnieje nienie dlategodlatego żeże myślilecz myślidlatego żeże istniejeczłowiek nie jestistnieje nie dlategonie dlatego żedlatego że myślidlatego że istniejeistnieje nie dlatego żenie dlatego że myśliistnieje nie dlatego że myśli

Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane. -Oscar Wilde
wierzy-ę-w-coś-nie-dlatego-że-jest-to-racjonalne-lecz-dlatego-że-często-powtarzane
Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna. -Franz Werfel
bóg-prosi-o-naszą-miłość-nie-dlatego-że-jej-potrzebuje-lecz-dlatego-że-dla-nas-jest-ona-niezbędna
Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa. -Władysław Grzeszczyk
zło-nie-dlatego-jest-potworne-że-nie-używa-prawdy-lecz-dlatego-że-nadużywa-kłamstwa
Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić. -Jean Bernard
młodość-to-piękna-rzecz-nie-dlatego-że-pozwala-robić-głupstwa-lecz-dlatego-że-daje-czas-by-naprawić
Czas może być nazwany
czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć
Kocham mężczyzn nie dlatego że nimi są, lecz dlatego że nie są kobietami. -Krystyna Królowa Szwecji
kocham-mężczyzn-nie-dlatego-że-nimi-są-lecz-dlatego-że-nie-są-kobietami