Człowiek nie jest stworzony do klęski. [. . . ] Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.


człowiek-nie-jest-stworzony-do-klęski-człowieka-można-zniszczyć-ale-nie-pokonać
ernest hemingwayczłowiekniejeststworzonydoklęskiczłowiekamożnazniszczyćalepokonaćczłowiek nienie jestjest stworzonystworzony dodo klęski] człowiekaczłowieka możnamożna zniszczyćale nienie pokonaćczłowiek nie jestnie jest stworzonyjest stworzony dostworzony do klęski] człowieka] człowieka możnaczłowieka można zniszczyćale nie pokonaćczłowiek nie jest stworzonynie jest stworzony dojest stworzony do klęski] człowieka można] człowieka można zniszczyćczłowiek nie jest stworzony donie jest stworzony do klęski] człowieka można zniszczyć

Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać. -Blaise Pascal
człowiek-stworzony-jest-na-to-by-szukać-prawdy-a-nie-by-ją-posiadać
Baśnie są bar­dziej niż praw­dzi­we, nie dla­tego iż mówią nam, że is­tnieją smo­ki, ale że uświada­miają, iż smo­ki można pokonać. -Gilbert Keith Chesterton
baśnie-są bar­dziej-ż-praw­dzi­we-nie dla­tego-iż mówią-nam-że is­tnieją-smo­ki-ale-że uświada­miają-iż smo­ki-można
Nie jest trudno pokonać w walce byka. Istnieje jednak pewien warunek – nie można się go bać -Masutatsu Oyama
nie-jest-trudno-pokonać-w-walce-byka-istnieje-jednak-pewien-warunek-nie-można-ę-go-bać
Człowiek jest stworzony do twórczości. -Janusz Detrych
człowiek-jest-stworzony-do-twórczoś