Człowiek nie może dać smutniejszego dowodu własnej miłości niż swoją niewiarę w ludzi wielkich.


człowiek-nie-może-dać-smutniejszego-dowodu-własnej-miłoś-ż-swoją-niewiarę-w-ludzi-wielkich
thomas carlyleczłowiekniemożedaćsmutniejszegodowoduwłasnejmiłościniżswojąniewiaręludziwielkichczłowiek nienie możemoże daćdać smutniejszegosmutniejszego dowodudowodu własnejwłasnej miłościmiłości niżniż swojąswoją niewiaręniewiarę ww ludziludzi wielkichczłowiek nie możenie może daćmoże dać smutniejszegodać smutniejszego dowodusmutniejszego dowodu własnejdowodu własnej miłościwłasnej miłości niżmiłości niż swojąniż swoją niewiaręswoją niewiarę wniewiarę w ludziw ludzi wielkichczłowiek nie może daćnie może dać smutniejszegomoże dać smutniejszego dowodudać smutniejszego dowodu własnejsmutniejszego dowodu własnej miłościdowodu własnej miłości niżwłasnej miłości niż swojąmiłości niż swoją niewiaręniż swoją niewiarę wswoją niewiarę w ludziniewiarę w ludzi wielkichczłowiek nie może dać smutniejszegonie może dać smutniejszego dowodumoże dać smutniejszego dowodu własnejdać smutniejszego dowodu własnej miłoścismutniejszego dowodu własnej miłości niżdowodu własnej miłości niż swojąwłasnej miłości niż swoją niewiaręmiłości niż swoją niewiarę wniż swoją niewiarę w ludziswoją niewiarę w ludzi wielkich

Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty . -Chemicals
człowiek-bied­ny-więcej-może-dać-ż-człowiek-bo­gaty
W ekonomii miłości musisz dać więcej niż posiadasz. Musisz dać samego siebie. -Phil Bosmans
w-ekonomii-miłoś-musisz-dać-więcej-ż-posiadasz-musisz-dać-samego-siebie
Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy. -Ludwik Pasteur
miejcie-kult-wielkich-ludzi-i-wielkich-rzeczy
Nie ma nic smutniejszego, niż spustoszenia jakie czyni starość. -Agata Christie
nie-nic-smutniejszego-ż-spustoszenia-jakie-czyni-starość
Nie ma nic smutniejszego niż spustoszenia, jakie czyni starość. -Agata Christie
nie-nic-smutniejszego-ż-spustoszenia-jakie-czyni-starość