Człowiek nie może uciec przed własnymi osiągnięciami. Nie ma wyboru: musi przyjąć warunki swego własnego życia.


człowiek-nie-może-uciec-przed-własnymi-osiągnięciami-nie-wyboru-musi-przyjąć-warunki-swego-własnego-życia
ernest cassirerczłowiekniemożeuciecprzedwłasnymiosiągnięciaminiewyborumusiprzyjąćwarunkiswegowłasnegożyciaczłowiek nienie możemoże uciecuciec przedprzed własnymiwłasnymi osiągnięciaminie mama wyborumusi przyjąćprzyjąć warunkiwarunki swegoswego własnegowłasnego życiaczłowiek nie możenie może uciecmoże uciec przeduciec przed własnymiprzed własnymi osiągnięciaminie ma wyborumusi przyjąć warunkiprzyjąć warunki swegowarunki swego własnegoswego własnego życiaczłowiek nie może uciecnie może uciec przedmoże uciec przed własnymiuciec przed własnymi osiągnięciamimusi przyjąć warunki swegoprzyjąć warunki swego własnegowarunki swego własnego życiaczłowiek nie może uciec przednie może uciec przed własnymimoże uciec przed własnymi osiągnięciamimusi przyjąć warunki swego własnegoprzyjąć warunki swego własnego życia

Liberał to człowiek, który w czasie dyskusji nie może przyłączyć się do swego własnego poglądu.W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić Pamiętajcie, że człowiek nie ma wyboru. Musi być człowiekiem.Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności.Trzeba się poddać cierpieniu. Nie opierać się. Pogodzić się z nim. Dać się mu ogarnąć. Przyjąć je w zupełności i uczynić z niego cząstkę życia. Wszystko, co z życia czerpiemy, podlega pewnej przemianie: tak samo cierpienie musi stać się miłością - oto cała tajemnica.Kompromisy mogą zawierać tylko ci, których dusza nie zna, co to kompromis. Każde warunki mogą przyjąć jedynie ci, co są niezależni od jakichkolwiek warunków.