Człowiek nie ma natury, lecz ma... historię.


człowiek-nie-natury-lecz-historię
jose ortega y gassetczłowieknienaturyleczhistorięczłowiek nienie mama naturylecz mama historięczłowiek nie manie ma naturylecz ma historięczłowiek nie ma natury

Człowiek zawsze nosi z sobą całą swą historię, a także historię ludzkości. -Carl Gustav Jung
człowiek-zawsze-nosi-z-sobą-całą-swą-historię-a-także-historię-ludzkoś
Nie tylko historia urabia człowieka - człowiek urabia historię. -Erich Fromm
nie-tylko-historia-urabia-człowieka-człowiek-urabia-historię
Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje. -Harvey Cox
człowiek-zgodnie-ze-swoją-wewnętrzną-naturą-jest-stworzeniem-które-nie-tylko-pracuje-i-myśli-ale-także-śpiewa-ńczy-modli-ę-opowiada
Sztuka jest to człowiek dodany do natury. -Stanisław
sztuka-jest-to-człowiek-dodany-do-natury
Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest-z-natury-zwierzęciem-politycznym