Człowiek nie ma natury, ma tylko... historię.


człowiek-nie-natury-tylko-historię
jose ortega y gassetczłowieknienaturytylkohistorięczłowiek nienie mama naturyma tylkotylko historięczłowiek nie manie ma naturyma tylko historięczłowiek nie ma natury

Człowiek zawsze nosi z sobą całą swą historię, a także historię ludzkości. -Carl Gustav Jung
człowiek-zawsze-nosi-z-sobą-całą-swą-historię-a-także-historię-ludzkoś
Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć. -Giordano Bruno
tylko-człowiek-ambitny-i-zarozumiały-próżny-i-zazdrosny-chce-wyperswadować-innym-że-jedyna-jest-tylko-droga-badania-i-poznania-natury-a-jedynie
Nie tylko historia urabia człowieka - człowiek urabia historię. -Erich Fromm
nie-tylko-historia-urabia-człowieka-człowiek-urabia-historię
Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje. -Harvey Cox
człowiek-zgodnie-ze-swoją-wewnętrzną-naturą-jest-stworzeniem-które-nie-tylko-pracuje-i-myśli-ale-także-śpiewa-ńczy-modli-ę-opowiada
Ostatecznie wszyscy mamy do opowiedzenia tylko jedną historię. -Jonathan Carroll
ostatecznie-wszyscy-mamy-do-opowiedzenia-tylko-jedną-historię