Człowiek nie wstydzi się okazywania uczuć dopiero wtedy, gdy je rozumie.


człowiek-nie-wstydzi-ę-okazywania-uczuć-dopiero-wtedy-gdy-rozumie
barbara gordonczłowiekniewstydzisięokazywaniauczućdopierowtedygdyrozumieczłowiek nienie wstydziwstydzi sięsię okazywaniaokazywania uczućuczuć dopierodopiero wtedygdy jeje rozumieczłowiek nie wstydzinie wstydzi sięwstydzi się okazywaniasię okazywania uczućokazywania uczuć dopierouczuć dopiero wtedygdy je rozumieczłowiek nie wstydzi sięnie wstydzi się okazywaniawstydzi się okazywania uczućsię okazywania uczuć dopierookazywania uczuć dopiero wtedyczłowiek nie wstydzi się okazywanianie wstydzi się okazywania uczućwstydzi się okazywania uczuć dopierosię okazywania uczuć dopiero wtedy

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć.Dopiero wtedy, gdy człowiek powróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze.Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem.Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości.Wielu przyłącza się dopiero wtedy, gdy już nie widać czoła pochodu.