Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia.


człowiek-niewidomy-pozbawiony-wzroku-jest-kaleką-i-musi-żyć-w-swoim-czarnym-świecie-inne-zmysły-rozwija-okazując-im-trudne-zaufanie-człowiek
zofia bystrzyckaczłowiekniewidomypozbawionywzrokujestkalekąmusiżyćswoimczarnymświecieinnezmysłyrozwijaokazującimtrudnezaufanieślepyktóryoczyabywidziećoceniaćtocopostrzegaalerozmyślnieidziepoomackuzamkniętyegotyźmieniebezpiecznydlasiebiedlaotoczeniaczłowiek niewidomypozbawiony wzrokuwzroku jestjest kalekąi musimusi żyćw swoimswoim czarnymczarnym świecieinne zmysłyzmysły rozwijaokazując imim trudnetrudne zaufanieczłowiek ślepyktóry mama oczyaby widziećwidzieć ii oceniaćco postrzegaale rozmyślnierozmyślnie idzieidzie popo omackuzamknięty ww swoimswoim egotyźmieegotyźmiejestjest niebezpiecznydla siebiesiebie ii dladla otoczeniapozbawiony wzroku jestwzroku jest kalekąi musi żyćmusi żyć wżyć w swoimw swoim czarnymswoim czarnym świecieinne zmysły rozwijaokazując im trudneim trudne zaufaniektóry ma oczyaby widzieć iwidzieć i oceniaćale rozmyślnie idzierozmyślnie idzie poidzie po omackuzamknięty w swoimw swoim egotyźmieswoim egotyźmiejest niebezpiecznydla siebie isiebie i dlai dla otoczenia

Jeśli pragniesz żyć, nie zatrzymuj swego życia dla siebie - ono musi głaskać inne brzegi i nawadniać inne ziemie. -Michel Quoist
jeśli-pragniesz-żyć-nie-zatrzymuj-swego-życia-dla-siebie-ono-musi-głaskać-inne-brzegi-i-nawadniać-inne-ziemie
Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles
ten-człowiek-jest-wolny-który-żyje-dla-siebie-a-nie-dla-innych
Ten człowiek jest wol­ny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles
ten-człowiek-jest wol­ny-który-żyje-dla-siebie-a nie dla-innych
Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni. -Władysław Biegański
człowiek-który-lubi-swój-zawód-zawsze-wybić-ę-musi-kto-szuka-tylko-chleba-w-swoim-zawodzie-ten-chleb-może-znajdzie-ale-pustki-w-życiu-tym
Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie. -Łukasz Kacprowicz
człowiek-sukcesu-idzie-swoją-drogą-w-swoim-tempie