Człowiek niez­dolny wy­bierać to już nie człowiek.


człowiek-niez­dolny-wy­bierać-to już-nie człowiek
b » anthony burgess » mechaniczna pomarańczaczłowiekniez­dolnywy­bieraćto jużnie człowiekczłowiek niez­dolnyniez­dolny wy­bieraćwy­bierać to jużto już nie człowiekczłowiek niez­dolny wy­bieraćniez­dolny wy­bierać to jużwy­bierać to już nie człowiekczłowiek niez­dolny wy­bierać to jużniez­dolny wy­bierać to już nie człowiekczłowiek niez­dolny wy­bierać to już nie człowiek

Któż nie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenia, niez­dolny uczy­nić nic wiel­kiego, szlachet­ne­go, sprawiedliwego?  -Francois Rene de Chateaubriand
któż-nie czu­ ę-niekiedy-przyg­nieciony-ężarem-włas­ne­go-skażenia-niez­dolny-uczy­ć-nic-wiel­kiego-szlachet­ne­go-sprawiedliwego 
Wy­bierać zwątpienie ja­ko fi­lozo­fię życia to tak, jak wy­bierać bez­ruch ja­ko sposób prze­mie­szcza­nia się w przestrzeni. -Yann Martel
wy­bierać-zwątpienie-ja­ko-fi­lozo­fię-życia-to tak-jak wy­bierać-bez­ruch-ja­ko-sposób-prze­mie­szcza­nia ę-w przestrzeni
tyl­ko niez­wykły człowiek pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie z zam­knięty­mi oczami ta­kiej jed­nej wyjątko­wej :)  -yestem
tyl­ko-niez­wykły-człowiek-pot­ra­fi-od­kryć-światło-w in­nych-i w sobie-z-zam­knięty­mi-oczami-­kiej-jed­nej-wyjątko­wej-