Człowiek odczuwa przyjemność, kiedy zdobywa zysk.


człowiek-odczuwa-przyjemność-kiedy-zdobywa-zysk
bias z prienyczłowiekodczuwaprzyjemnośćkiedyzdobywazyskczłowiek odczuwaodczuwa przyjemnośćkiedy zdobywazdobywa zyskczłowiek odczuwa przyjemnośćkiedy zdobywa zysk

Człowiek od­czu­wa przy­jem­ność, kiedy zdo­bywa zysk.Kiedy człowiek odczuwa obrzydzenie tego, co robi, zaczyna wątpić we wszystko. Przy odrobinie roztropności może to być początkiem dochodzenia do prawdy.Kiedy film zdobywa sukces, wówczas jest to interes, kiedy nie ma sukcesu - jest sztuką.To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy.To dziwne, jak człowiek zakochany pragnie każdemu sprawić przyjemność.Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.